top of page

סיפורי חיוכים בדרכים - סיפורי מעשיה מחורזים, קליטים, עם איורים מרהיבים ללימוד זהירות ובטיחות בדרכים.


סדרת חיוכים בדרכים מגיעה ב-2 אופציות:

1. בכריכה קשה ומהודרת. (כל סיפור בנפרד)

2. בכריכה רכה המכילה בתוכה (כל 4 הסיפורים יחד) והיא נקראת "מקראת חיוכים בדרכים".


המקראה כוללת:

 4 סיפורים מחורזים + 4 חוברות עבודה עם מדבקות ויצירה.
שמות הסיפורים:
האח לרמזור המוצלח,
חגיגה בשחור לבן,
אופניים לשועל,
התמרור ששאג צרח ולחש עצור.

לכל סיפור יש חוברת עבודה מפורטת המטפלת במיומנויות למידה מגוונות כמו,

מה במשבצת, תמונות ברצף, מבוכים, גזירה, הדבקה, עבודת יצירה. הסיפורים מתאימים לשעת סיפור, לפעילויות עם ההורים ביום המשפחה.

פלייר של סיפורי הסדרה. לצפיה בקטלוג באופן דיגיטלי: https://www.ourboox.com/books/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/

מתוך שעת סיפור של הסיפור "חגיגה בשחור לבן" של אסתי עצמוני ונחמה חרמון.

פעילויות בגני ילדים סביב "האח לרמזור המוצלח"! כתבו אסתי עצמוני ונחמה חרמון בהוצאת "בונוס יבנה בע"מ.

Commentaires


bottom of page