top of page

חגיגה בשחור לבן

מדריך למורה לסדרת חיוכים בדרכים

מדריך למורה 

תצוגה דיגיטאלית של מספר עמודים למד"ל מפורט ובו מערכי שיעור לכל סיפור ל-לשבוע ימים.

סדרת חיוכים בדרכים דפי עבודה והעשרה לסיפור חגיגה בשחור לבן

חגיגה בשחור לבן - חוברת

לתצוגה דיגיטלית של מספר עמודים מחוברת העבודה  המטפלת במיומנויות למידה מגוונות כמו: מה במשבצת, תמונות ברצף, מבוכים, גזירה, הדבקה, עבודת יצירה. הסיפורים מתאימים לשעת סיפור, לפעילויות עם ההורים ביום המשפחה.

חגיגה בשחור לבן סיפור

חגיגה בשחור לבן - הסיפור

בסיפור "חגיגה בשחור-לבן" מבקש מעבר חצייה, להוסיף לו צבעים נוספים

ורב גוניים על צבעי השחור-לבן שלו. חברי מועצת הבטיחות מסבירים לו, שצבעיו – שחור ולבן – הם שני צבעים מנוגדים, ברורים ובטיחותיים. הם מחליטים לערוך מסיבה... האם מעבר החצייה משתכנע???

הוצאת בונוס יבנה  מו"ל סדרת חיוכים בדרכים ומפיץ ראשי לספר סימני דרך + הליכה כהלכה:טל': 08-9331170רשימת חנויות בהם נמצאים הספרים ומהם אפשר להזמין

 https://bonusbooks-shop.co.il/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/

פעילות זה"ב לסוף השנה בית ספר ניצנים נס ציונה

הציגה: אסתי עצמוני

סביב הסיפור "חגיגה בשחור לבן", סיפור מסדרת "חיוכים בדרכים", כל הילדים השתתפו בפעילות, שמעו את הסיפור תוך כדי המחשות, למדו כללי חצייה לקראת היציאה לחופש, הציגו תמונות שונות מהסיפור, הכינו עבודות יצירה שכולן עסקו בלימוד כללי חצייה, התכבדו בכיבוד בשחור לבן, והשמחה הייתה גדולה ועליזה. שימו לה לרמת הלימודים, ולאיכות דפי העשרה, ככה מלמדים זה"ב!!!

חגיגה בשחור לבן שעת סיפור

עבודת יצירה מקורית של אסתי עצמוני, ללימוד כללי חצייה,

כפי שנעשתה בבית ספר דקל ברעננה

בניצוחה של הרכזת מיכל לוגסי

פעילות יצירה סביב הסיפור חגיגה בשחור לבן, אסתי עצמוני סדרת חיוכים בדרכים

בית ספר עלומים קריית אונו

חונכות לתלמידי כיתה ב' בבית ספר קהילתי עלומים קריית אונו, סביב הסיפור "חגיגה בשחור לבן",  תגובות תלמידים לאחר הפעילות:

"סוף סוף קיבלנו סיפור חכם, מצחיק, ומלמד

נהננו מכל רגע והיה לנו מעניין."

פעילות יצירה סביב הסיפור חגיגה בשחור לבן, אסתי עצמוני סדרת חיוכים בדרכים
bottom of page