top of page

האח לרמזור המוצלח! 

מדריך למורה לסדרת חיוכים בדרכים

מדריך למורה 

תצוגה דיגיטאלית של מספר עמודים למד"ל מפורט ובו מערכי שיעור לכל סיפור ל-לשבוע ימים.

האח לרמזור המוצלח חוברת למידה לגיל הרך

האח לרמזור מוצלח! חוברת 

לתצוגה דיגיטלית של מספר עמודים מחוברת העבודה  המטפלת במיומנויות למידה מגוונות כמו: מה במשבצת, תמונות ברצף, מבוכים, גזירה, הדבקה, עבודת יצירה. הסיפורים מתאימים לשעת סיפור, לפעילויות עם ההורים ביום המשפחה.

האח לרמזור המוצלח אסתי עצמוני

האח לרמזור המוצלח! הסיפור

תצוגה דיגיטאלית של מספר עמודים מהסיפור. 

בסיפור המשעשע "הֶאח לרמזור המוצלח!" מבקש הרמזור מחברי מועצת הבטיחות – שוּף הינשוף, מוּקי התוכי וגֶ'רי הג'ירף (השַׁמגָרים), לצאת לחופשה, לאחר שהתעייף מעמידה ממושכת בקור ובחום.בקשתו נענית, ובמקומו מגיעים להחליפו מחליפים משעשעים. שלא במפתיע הם אינם מצליחים לעמוד במשימה הקשה. מה קורה ואיך מסתיים הסיפור המשעשע???

הוצאת בונוס יבנה  מו"ל סדרת חיוכים בדרכים ומפיץ ראשי לספר סימני דרך + הליכה כהלכה:טל': 08-9331170רשימת חנויות בהם נמצאים הספרים ומהם אפשר להזמין

 https://bonusbooks-shop.co.il/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/

bottom of page