top of page

פזלים ומשחקים און ליין.
הרכבת פאזלים - כל ילד יכול לשנות את מספר החלקים המתאימים לו. משחקים אלו מטרתם להכיר את התמרורים החשובים שילדים פוגשים בדרך לעיתים קרובות.

אפשר לתת לתלמידים משימות (לאחר שתלמדו אותם על "חוקי התמרורים"): 

1. מה משמעות הצבע בתמרור?

2. מה אומר התמרור? מה הוראתו? שיחפשו באינטרנט.

3.האם התמרור מיועד להולכי רגל או לנהגים? או אולי לגם וגם? הסבירו?

4. מצאו הבדלים בין 2 תמרורי העצור ומדוע הם שונים זה מזה?

5. מצאו הבדלים בין 2 התמרורים לרוכבי אופניים, ובמה הם שונים זה מזה בהוראות לרוכבים?

ועוד ועוד שאלות במטרה להבין את שפת הדרך.

פזל תמרור מעבר חצייה

פזל מעבר חצייה להולכי רגל - 20 חלקים למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל סימני דרך

פזל כריכת הספר סימני דרך - 12 חלקים למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל רמזור

פזל תמרור מעבר חצייה להולכי רגל למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל תמרור נכה

פזל תמרור לבעלי צרכים מיוחדים - למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל תמרור עצור קבוע

פזל תמרור עצור קבוע
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל תמרור עצור עגול

פזל תמרור עצור נייד
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל תמרור אסורה כניסה לאופניים

פזל תמרור אסורה כניסה לרוכבי אופניים
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל תמרור מעבר לרוכבי אופניים

פזל תמרור שביל לרוכבי אופניים
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

רמזור מהספר האחר לרמזור המוצלח

פזל האח לרמזור המוצלח
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

כרית הספר התמרור ששאג

פזל התמרור ששאג צרח ולחש עצור!
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

למור עם דגל ישראל

פזל למור עם דגל ישראל
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

כריכת האח לרמזור המוצלח

פזל האח לרמזור המוצלח
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

משפטים מבולבלים זהירות בדרכים
http://www.kibbutznetwork.co.il/zehirut_badrahim/mebulbal/pitgamim.htm

משחק בטיחות בהסעות   http://kibbutznetwork.co.il/zahav/index.htm  

משחק זיכרון זה"ב
https://matchthememory.com/zaav-zikaron

חידון מאתר ביה"ס ניצני רעות,
לינק לחידון:
http://kibbutznetwork.co.il/zehirut_badrahim/hidon/hidon.htm

חידון מאתר אוניברסיטה כיתה,
לינק לחידון:
https://www.oniverkita.co.il/road-safety-intro

בית ספר כסולות נוף הגליל

 

פעילות סביב הספר "סימני דרך" - המורה אתי תמים, חיברה דיקלום אותו ילדי א' מדקלמים בשמחה לפני כל שיעור. באישור ביה"ס עולה גם הסרטון. פעילויות כאלה מעודדות למידה, והילדים מתיידדים עם התכנים והדמות המלווה את הספר.
תודה לאתי טמים להנהלת ביה"ס ולילדים המתוקים על השיתוף. לכל הפעילויות מבתי הספר לחצו עלי
כריכת הספר סימני דרך
bottom of page