top of page

פזלים ומשחקים און ליין. הרכבת פאזלים - כל ילד יכול לשנות את מספר החלקים המתאימים לו. משחקים אלו מטרתם להכיר את התמרורים החשובים שילדים פוגשים בדרך לעיתים קרובות.
אפשר לתת לתלמידים משימות (לאחר שתלמדו אותם על "חוקי התמרורים"): 
1. מה משמעות הצבע בתמרור?
2. מה אומר התמרור? מה הוראתו? שיחפשו באינטרנט.
3.האם התמרור מיועד להולכי רגל או לנהגים? או אולי לגם וגם? הסבירו?
4. מצאו הבדלים בין 2 תמרורי העצור ומדוע הם שונים זה מזה?
5. מצאו הבדלים בין 2 התמרורים לרוכבי אופניים, ובמה הם שונים זה מזה בהוראות לרוכבים?
ועוד ועוד שאלות במטרה להבין את שפת הדרך.

פזל תמרור מעבר חצייה

פזל מעבר חצייה להולכי רגל - 20 חלקים למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

סימני דרך.JPG

פזל כריכת הספר סימני דרך - 12 חלקים למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%

פזל תמרור מעבר חצייה להולכי רגל למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

תמרור נכה.JPG

פזל תמרור לבעלי צרכים מיוחדים - למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

תמרור עצור קבוע.JPG

פזל תמרור עצור קבוע
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

תמרור עצור נייד.JPG

פזל תמרור עצור נייד
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

תמרור ש-אסור לאופניים.JPG

פזל תמרור אסורה כניסה לרוכבי אופניים
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

תמרור שביל לאופניים.JPG

פזל תמרור שביל לרוכבי אופניים
למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

דף אחרון האח לרמזור המוצלח.JPG

פזל האח לרמזור המוצלח
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8%207
למור דגל ישראל.JPG

פזל למור עם דגל ישראל
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

%D7%94%D7%90%D7%97%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%

פזל התמרור ששאג צרח ולחש עצור!
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

פזל האח לרמזור המוצלח
 למשחק און ליין.
ניתן לשנות את מספר חלקי הפזל.
לחצו על התמונה להתחלת המשחק.

משפטים מבולבלים זהירות בדרכים
http://www.kibbutznetwork.co.il/zehirut_badrahim/mebulbal/pitgamim.htm

משחק בטיחות בהסעות   http://kibbutznetwork.co.il/zahav/index.htm  

משחק זיכרון זה"ב
https://matchthememory.com/zaav-zikaron

חידון מאתר ביה"ס ניצני רעות,
לינק לחידון:
http://kibbutznetwork.co.il/zehirut_badrahim/hidon/hidon.htm

חידון מאתר אוניברסיטה כיתה,
לינק לחידון:
https://www.oniverkita.co.il/road-safety-intro

 

 

בית ספר כסולות נצרת

 

פעילות סביב הספר "סימני דרך" - המורה אתי תמים, חיברה דיקלום אותו ילדי א' מדקלמים בשמחה לפני כל שיעור. באישור ביה"ס עולה גם הסרטון. פעילויות כאלה מעודדות למידה, והילדים מתיידדים עם התכנים והדמות המלווה את הספר.
תודה לאתי טמים להנהלת ביה"ס ולילדים המתוקים על השיתוף.
סימני דרך עם טלפון.JPG