top of page

"בצעד נבון" לכיתות ה' לצד עצמאים בשטח בהוצאת לֶמוּר

עודכן: לפני 3 ימים


בצעד נבון - ספר לימוד חווייתי, בנושא זהירות בדרכים, לכיתות ד-ה-ו הכולל

שירים סיפורים דפי עבודה, משחקים. הספר,מלווה במדריך למורה מפורט.

לספר מטרות מגוונות:

הקניית ידע במושגי יסוד בבטיחות בדרכים, תוך הבנת הקשר בין משתמשי הדרך השונים ויחסי

הגומלין ביניהם" הולך רגל, נהג, נוסע, רוכב אופניים.

נושאי הלימוד מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות כגון: טקסטים בהירים וידידותיים,

מידע על תקנות וחוקי התעבורה, קטעי עיתונות, צילומים ואיורים צבעוניים המרחיבים דעתם של הלומדים.


דגש רב ניתן להתאמת המשימות לתלמידים ברמות השונות, ומתאים לסגנונות הוראה שונים. 

הספר מעוצב ברוח שנות ה-2000 שובה לב עם נופך של הומור בצידו.

לספר מדריך למורה מפורט במידע פדגוגי וגם בהיבטים מקצועיים של תקנות התעבורה.

בתי ספר המלמדים בספר יקבלו רק לאחר שישלחו קבלה על תשלום הספרים

לינק לצפייה בספר דיגיטלי:

https://www.ourboox.com/books/%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%93-%D7%94-%D7%95-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90/

  • תוכנית לימודים מפורטת

  • מדריך למורה מקוון

  • קשר אישי עם המחברת אסתי עצמוני


בצעד נבון, לכיתות ד-ה-ו עשיר בפעילויות למידה אטרקטיביות למתבגרים במערכת החינוך, הספר מלווה במשחקי למידה, בטקסטים קליטים, לספר מד"ל _ תוכנית לימודים שנתית בהתאמה לעצמאים בשטח.
בטיחות בדרכים - בצעד נבון לכיתות ד-ה-ו לצד עמצאים בשטחbottom of page