top of page

"בצעד נבון" ספר לימוד בזהירות בדרכים לכיתות ה' לצד עצמאים בשטח בהוצאת לֶמוּר


בצעד נבון - ספר לימוד חווייתי, בנושא זהירות בדרכים, לכיתות ד-ה-ו הכולל שירים סיפורים דפי עבודה, משחקים, פתגמים מאויירים ועוד. הספר, מלווה במדריך למורה מפורט.

לספר מטרות מגוונות:

הקניית ידע במושגי יסוד בבטיחות בדרכים, תוך הבנת הקשר בין משתמשי הדרך השונים ויחסי

הגומלין ביניהם" הולך רגל, נהג, נוסע, רוכב אופניים.

נושאי הלימוד מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות כגון: טקסטים בהירים וידידותיים,

מידע על תקנות וחוקי התעבורה, קטעי עיתונות, צילומים ואיורים צבעוניים המרחיבים דעתם של הלומדים. לפני כל פרק יש משחק חביב הנקרא גלגל הזה"ב בו התלמידים משחקים מול המורה.


דגש רב ניתן להתאמת המשימות לתלמידים ברמות השונות, ומתאים לסגנונות הוראה שונים. 

הספר מעוצב ברוח שנות ה-2000 שובה לב עם נופך של הומור בצידו.

לספר מדריך למורה מפורט במידע פדגוגי וגם בהיבטים מקצועיים של תקנות התעבורה.

בתי ספר המלמדים בספר יקבלו רק לאחר שישלחו ויציגו קבלה עדכנית על רכישת הספרים.

לינק לצפייה בספר דיגיטלי:

  • תוכנית לימודים מפורטת בהתאמה לעצמאים בשטח.

  • מדריך למורה מקוון

  • קשר אישי עם המחברת אסתי עצמוני



ספר זה ברמה טובה מאוד, יש בו שפע של פעילויות למידה, בנוי כחוברת למידה עם דפי גזירה והדבקה, הטקסטים מחורזים וילדים מתחברים אליהם בקלילות, לפני כל פרק חדש יש משחק הנקרא גלגל הזה"ב. מאושר ע"י משרד החינוך לח"ר וח"מ.


בצעד נבון ספר לימוד לכיתות ד-ה-ו לצד עמצאים בשטח.
בצעד נבון ספר לימוד לכיתות ה' לצד עצמאים בשטח.

Comments


bottom of page