top of page

תוכנית לימודים שנתית בזה"ב.

תוכנית הלימודים השנתית בבטיחות בדרכים שלהלן, היא תבנית לתוכנית שנתית
אותה צריכים רכזי הבטיחות להציג ולהגיש למנהל/ת או מפקח/ת בתחילת השנה.
מורים המלמדים בספריי יקבלו תוכנית לימודים מסודרת מיוחדת לספר הנלמד.
כשאתם מלמדים בספרים שנכתבו על פי תוכנית הלימודים, אתם מסודרים לשנה שלמה,
ומלמדים בצורה מקצועית ואחראית!

התוכנית שלהלן היא בסיס לתוכנית לימודים שנתית בזה"ב, וכל אחת ואחד יערכו אותה כראות עיניהם.

אני מקווה שתוכנית זו תכוון ותקל עליכם את הדרך להכנת תוכנית לימודים בבטיחות בדרכים בצורה טובה.

 

מורים הרוצים להיות מעודכנים, אני משתפת בחומרים, מעדכנת מידעים, קשובה לצרכים, ממליצה לכם להצטרף לאנשי הקשר שלי כמו רבים מהרכזים והמורים שכבר נרשמו. נא שלחו אלי הודעה בוואטסאפ או באימייל (להוצאת למור)

אימייל הוצאת למור: lemorbook@gmail.com

את שמכם, הטלפון, סמל מוסד - שם ביה"ס והעיר ואוסיף אותכם לרשימה.

בתי ספר המלמדים בספריי, יקבלו תוכנית שנתית בהתאם לספר אותו הם מלמדים. בתי ספר יקבלו גם מד"ל מקוון.

בכיתות א-ב גם ספר דיגיטלי להקרנה על הלוח בפני התלמידים.

זיכרו! שיעורי זה"ב זאת אחריות גדולה ביותר ורכזים/מנהלים לא יכולים לחפף בלמידה בנושא זה!

כמו כן - ממליצה לקרוא ולהתרשם גם באתר משרד החינוך, מוצג שם - תיק רכז.

ספרי לימוד בזהירות בדרכים

סרטונים של ספרי הלימוד בזהירות בדרכים

bottom of page