top of page

תוכנית לימודים שנתית בזה"ב.

תוכנית הלימודים השנתית בבטיחות בדרכים שלהלן, היא תבנית לתוכנית שנתית אותה צריכים רכזי הבטיחות להציג ולהגיש למנהל/ת או מפקח/ת בתחילת השנה.

התוכנית שלהלן היא בסיס לתוכנית לימודים שנתית בזה"ב, וכל אחת ואחד יערכו כראות עיניהם.

אני מקווה שתוכנית זו תסלול לכם את הדרך להכנת תוכנית לימודים בבטיחות בדרכים בצורה טובה.

 

מורים הרוצים להיות מעודכנים, אני משתפת בחומרים, מעדכנת מידעים, קשובה לצרכים, ממליצה לכם להצטרף לאנשי הקשר שלי כמו רבים מהרכזים והמורים שכבר רשומים אצלי. נא שלחו אלי בוואטסאפ או באימייל (להוצאת למור)

אימייל הוצאת למור: lemorbook@gmail.com

את שמכם, הטלפון, שם ביה"ס והעיר ואוסיף אותכם לרשימה.

בתי ספר המלמדים בספריי, יקבלו תוכנית שנתית בהתאם לספר אותו הם מלמדים. בתי ספר יקבלו גם מד"ל מקוון. בכיתות א-ב גם ספר דיגיטלי להקרנה על הלוח בפני התלמידים.

זיכרו! שיעורי זה"ב זאת אחריות גדולה ביותר ורכזים/מנהלים לא יכולים לחפף בלמידה בנושא זה!

כמו כן - ממליצה לקרוא ולהתרשם גם באתר משרד החינוך, מוצג שם - תיק רכז.

לחצו כאן למעבר לאתר משרד החינוך - הקובץ מוצג בקובץ וורד וניתן להורידו.

תוכנית לימודים שנתית בזה"ב -
תבנית לרכזי זה"ב

הרוצים לקבל את התבנית נא הירשמו אצל אסתי ואשלח לכם.
אפשר להירשם גם בוואטסאפ כפתור עליון למעלה או למטה כאן באתר.

כתבו את שמכם:_________
שם ביה"ס:_____________
העיר:_________________
ואימייל למשלוח: _________________

אימייל הוצאת למור: 
lemorbook@gmail.com

בטיחות בדרכים ספרי לימוד בזה"ב

סרטונים של ספרי הלימוד

bottom of page