משמרות הזה"ב על רגל אחת

מספר תובנות לקראת תפקוד תלמידי ו' במשמרות הזה"ב במהלך השנה.

  1. רכזת הזה"ב תתייק כל פעילות שלה בקלסר מסודר!

  2. רכזת הזה"ב צריכה לדאוג לריענון החומר הנלמד כולל נוהלים, התייצבות, לו"ז וכו. (שנלמד שנה קודם.)

  3. רכזת הזה"ב צריכה לערוך סיור מקדים סביב מעברי החצייה, ולבדוק תקינותם כמו: מעברים צבועים וברורים, מתומררים, אין עצים החוסמים את שדה הראייה, ולהכיר את נפח התנועה סביב המעבר, בהתאם לכך היא תציב ותתאים מספר ילדים נדרש.

  4. על מחנכות הכיתה, (המכירות מקרוב את תלמידיהן והוריהם) לקחת אחריות על התייצבות ותפקוד תקין של ילדי המשמרות.

  5. מניסיון, רצוי שלאורך כל השנה הילדים יעמדו באותה תחנה. (לרוב יש להם 2-3 משמרות בשנה) ולכן עמידה במקום שצברו בו "ניסיון", יקנה ביטחון, ויקל עליהם להכיר את בעייתיות התחנה בה הם מוצבים.

  6. רצוי ונכון שכל ילד יקבל אפודה ו"מקל" עצור ממסופר. כך הילדים לא יריבו על אפודה נקיה יותר או תמרור תקין. ועליהם לדאוג לשמור על הציוד שקיבלו. בהתאם לצורך ידאגו הילדים לטפל בכל ליקוי של הציוד שקיבלו.

  7. להציב עמדה למשמרות הזה"ב. את המקלות + האפודות תלו בעמדות מסודרות. עמדה כזאת קל מאוד להכין בתקציב קטן בכל פינה בביה"ס.

  8. להכין לוח תורנות מסודר לכל חודש. את הלוח להציב בעמדת משמרות הזה"ב. לוח התורנות יתלה בעמדה, ועותק יינתן גם למחנכת הכיתה.

  9. ערכו שיחת מוטיבציה עם תלמידיכם, הסבירו להם את חשיבות משימתם. הם יגיעו ויתייצבו בגאווה למשמרתם.

  10. בימים גשומים ממש, לא יצאו התלמידים למשמרתם. ממליצה להוציא חוזר מסודר להורים.

קובץ להורדה משמרות הזה"ב לרכזות

%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91
%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95
תעודת משמרות זהב.JPG

תפקידי רכזי הזה"ב בביה"ס
תפקידי רכזי הזה"ב מפורטים בהרחבה באתר משרד החינוך.
מצרפת לכם 2 לינקים חשובים מהאתר של משרד החינוך:
1. תפקידי הרכז בצורה תמציתית וטובהhttps://mosdot.education.gov.il/education-hr/edu_roles/zahav-coordinators
2. תפקידי הרכז בצורה מורחבת הכולל באופן מפורט את כל הנדרש מרכזי הזה"ב כולל דוגמה לתוכנית לימודים שנתית, ועוד. https://docs.google.com/document/d/1TmUxTvvWNXa-iZ7YKmwGlytil9ZavR-V4urY82DPhSs/edit

 

כריכות הספרים.JPG