top of page

מצגת ראשונה למלמדים בספר בצעד ראשון

מצגת ראשונה למלמדים בספר בצעד ראשון
בקרוב אעלה עוד מצגות. המצגת הנוכחית כרגע חופשית לשימוש.
בעתיד תהיה זמינה - רק למלמדים בספרים כמו: סימני דרך, הליכה כהלכה, או בצעד ראשון
לכל ספר נכתבה מצגת ייחודית לספר הנלמד.
לחיצה על התמונה תוביל אותכם למצגת האינטראקטיבית.

 

דף שער למצגת ראשונה

לינק למצגת ראשונה לספר סימני דרך
לשיעורים הראשונים בזה"ב לחצו על התמונה ותיפתח תיבה
להכנסת קוד, הקוד נשלח באופן אישי רק למלמדים בספר.

bottom of page