top of page

לינק למצגת ראשונה לשיעורים הראשונים בזה"ב לחצו על התמונה ותיפתח תיבה
להכנסת קוד, הכניסו את הקוד שקיבלתם באופן אישי מההוצאה.

מצגת אינטראקטיבית לצבעי הדרך בזה"ב ללומדים עם הספר סימני דרך והליכה כהלכה בכיתות א-ב-ג המצגת מאפשרת להמחיש ע"ג הלוח אלמנטים חשובים בעזרת צבעי העיפרון שמובנים בה, להזיז אלמנטים עם "היד", להשמיע מוסיקה, לשחק במשחקים כמו, לצפות בסרטונים ועוד ועוד, נא להיכנס רק ממחשב שולחני. וכפי שידוע למידת זה"ב היא חובה במערכת ואין לזלזל בשיעורים אלו,    לינק למצגת בלחיצה על התמונה למטה.

לינק למצגת צבעי הדרך לספר סימני דרך לחצו על התמונה ותיפתח תיבה ​להכנסת קוד,
הכניסו את הקוד השני - שקיבלתם באופן אישי מההוצאה.

שער למצגת התמרורים חדש.JPG
%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%9C%
הליכה כהלכה.JPG
סימני דרך.JPG
הליכה כהלכה ספר המשך לספר סימני דרך, הוא מכיל בתוכו את הספר בצעד ראשון ואת הספר בצעד שקול ומטפל יפה בהבנת הנקרא, ובתי ספר רבים לוקחים אותו כחומר העשרה וחיזור הקריאה והכתיב לתלמידי כיתות ב-ג-ד
ובכך מעשירים את התלמידים גם בנוא חשוב בבטיחות בדרכים וגם בנושאי שפה.
הספרים: בצעד ראשון ובצעד שקול ממשיכים לעמוד גם בזכות עצמם.
bottom of page