top of page

מצגות לשיעורי זה"ב למלמדים עם הספר סימני דרך המצגות תהיינה פתוחות רק למלמדים עם הספרים,

נא לפנות להוצאה לקבלת סיסמה.

מצגת שיעור ראשון סימני דרך

מצגת ללימוד כללי חצייה   

מצגת אינטראקטיבית לצבעי הדרך בזה"ב ללומדים עם הספר סימני דרך והליכה כהלכה בכיתות א-ב-ג המצגת מאפשרת להמחיש ע"ג הלוח אלמנטים חשובים בעזרת צבעי העיפרון שמובנים בה, להזיז אלמנטים עם "היד", להשמיע מוסיקה, לשחק במשחקים כמו, לצפות בסרטונים ועוד ועוד, נא להיכנס רק ממחשב שולחני. וכפי שידוע למידת זה"ב היא חובה במערכת ואין לזלזל בשיעורים אלו,    לינק למצגת בלחיצה על התמונה למטה.
 בטיחות בדרכים  מצגת כללי חצייה

מצגת לימוד משמעות צבעי הדרך בבטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים  מצגת צבעי הדרך

שיר הלמור ללומדים בספר סימני דרך  או הליכה כהלכה,
הלמור מלווה את התלמידים לאור  הספר

הליכה כהלכה
סימני דרך

הליכה כהלכה ספר המשך לספר סימני דרך, הוא מכיל בתוכו את הספר בצעד ראשון ואת הספר בצעד שקול ומטפל יפה בהבנת הנקרא, ובתי ספר רבים לוקחים אותו כחומר העשרה וחיזור הקריאה והכתיב לתלמידי כיתות ב-ג-ד
ובכך מעשירים את התלמידים גם בנוא חשוב בבטיחות בדרכים וגם בנושאי שפה.
הספרים: בצעד ראשון ובצעד שקול ממשיכים לעמוד גם בזכות עצמם.

bottom of page