top of page

מורה דרך

זה"ב לכיתות ד-ה

לצד עצמאים בשטח.

מאושר ע"י משרד החינוך

זה"ב מורה דרך אסתי עצמוני

לתצוגה דיגיטלית של הספר לחצו על כריכת הספר למטה.  

לספר זה אין ספר מקוון.

הספר "מורה דרך" מנחה את התלמידים ומכוון אותם להתנהגות בטוחה וזהירה בדרך, מטפל גם בהיבט של תחבורה ואיכות סביבה, באמצעות פעילויות למידה מאתגרות, השוזרות סיפורים ואירועים מסביבתם הקרובה, תצלומים ואיורים מאירי עיניים, עיצובו מרהיב כיאה לספר בשנות ה-2000.

 

 • בספר קטעי עיתונות רלוונטים לנושאים הנלמדים, 

 • תמרורים ותצלומים רבים להמחשת הנלמד, תקנות התעבורה, 

 • הפניות לאינטרנט, כתבי סתרים, עבודות בקבוצה, סקרים, תרשימים, עבודות חקר, 

 • כל שיעור מסתיים בהיגד חשוב, כל פרק מסתיים בהפניה לסיפור חביב הניתן להמחזה, (ראו תמונות בהמשך)

 • הספר מעוצב על פי צבעי הדרך, מרהיב וידידותי לתלמידים ולמורים.

 • החומר בספר כתוב על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתות ד'-ה'

 

לספר נלווה מדריך למורה מפורט.

המעוניינים לקבל יעוץ והכוונה, מוזמנים להתקשר לאסתי עצמוני בוואטסאפ קישור למעלה.

וגם באמצעות דואר אלקטרוני בעמוד צור קשר.

 

מורה דרך נכתב ועונה על דרישות הלמידה המשמעותית, מורים ותלמידים מתחברים אליו מאוד ונהנים ללמוד בספר זה: התכנים בספר נכתבו על פי מדיניות החדשה של משרד החינוך:

 

 • מעשירה את הידע הכללי של התלמידים במגוון תחומים קרובים.

 • מותאמים לתחומי העניין של התלמידים ולרמת הניסיון והידע שלהם.

 • מאפשרים תקשורת באישית מעניינת ובעלת משמעות.

 • מרחיבים את ידע העולם של התלמידים על ידי חשיפתם לאירועים עכשוויים רלוונטיים מעולם התחבורה.

 • מעודדים פרויקטים ועבודות חקר.

 • החומר מותאם לרמת הידע הלשוני של התלמידים.

 • מוצג במגוון סוגי טקסטים.

 • מעודד את התלמידים לחפש מידע נוסף באינטרנט ובעיתונות.

 • מזמן שימוש רחב וביטוי לשוני בשפה העברית תוך כדי למידת נושא זה"ב.

 • מוגש באופן מאויר ומומחש כיאה לספרים בשנות ה-2000.

 • לספר תוכנית לימודים המרחיבה מעגלי למידה נוספים בנושא.

 • לספר מדריך למורים מפורט.

לינק לקטלוג החינוכי של משרד החינוך - אישור כולל דנא קוד ומחיר

 https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%9A

לתצוגות דיגיטליות של מורה דרך ובצעד נבון ספרי לימוד בזהירות בדרכים לכיתות ד-ה-ו באישור משרד החינוך

"בצעד נבון" לכיתות ד-ה-ו  ספר זה ברמה גבוהה יותר מההספר מורה דרך,

עשיר בפעילויות למידה ויצירה, לפני כל נושא יש משחק הנקרא גלגל הזה"ב.

הספר משמש כחוברת למידה בו התלמידים יכולים לכתוב ולגזור.
תצוגה דיגיטלית של הספר עיינו בתוכן העניינים
ותתרשמו ממכלול הנושאים.

"מורה דרך" לכיתות ד-ה ספר זה קל יותר מהספר בצעד נבון,
יש בו פחות דפים. בספר זה התלמידים לא כותבים בתוכו!

תצוגה דיגיטלית של הספר עיינו בתוכן העניינים
ותתרשמו ממכלול הנושאים.

איור ספר פתוח
זה"ב בצעד נבון אסתי עצמוני
איור ספר פתוח
כריכת מורה דרך
בטיחות בדרכים ספרי לימוד
bottom of page