לידיעתכם, כל ספרי בצעד עברו מהוצאת רכגולד אל הוצאת למור!
גם הדנאקוד שלהם השתנה,
נא לתקן ברשימות ספרי הלימוד את הפרטים החדשים!!!
לכל ספר באתר מוצג הדנאקוד החדש.

בצעד ראשון כריכה חדשה לאתר 2021.JPG
בצעד זהיר ובטוח.JPG
בצעד ראשון דמויות אחי