כל ספרי בצעד עברו מהוצאת רכגולד אל הוצאת למור!

הדנאקוד שלהם השתנה,

נא לתקן ברשימות ספרי הלימוד היוצאים לתלמידים ולהשאלת ספרים את הפרטים החדשים!!!

לכל ספר באתר מוצג הדנאקוד החדש.

בצעד שקול.JPG
בצעד ראשון.JPG
בצעד נבון.JPG
בצעד זהיר ובטוח.JPG
בצעד ראשון דמויות אחי