top of page

זהירות בדרכים לילדים, דפי יצירה והעשרה, ספרי לימוד מאושרים לכל שכבות הגיל

באתר תמצאו חומר רב להוראת זהירות בדרכים

ספרים, משחקים, פזלים, שעת סיפור, פעילויות שנשלחו מבתי ספר, מידע על כל ספר המוצג ברשימות משרד החינוך, תוכניות לימודים בבטיחות בדרכים, 

סיפורי מעשייה. 

שוטטו באתר עמוד אחר עמוד וגלו אוצרות רבים.

לחיצה על כריכת הספר תפנה למידע מפורט יותר באתר.

טבלת מחירי הספרים לתשפב.JPG
מורה דרך בטיחות בדרכים
בצעד ראשון בטיחות בדרכים
 סימני דרך כריכת הספר
בצעד שקול בטיחות בדרכים
הליכה כהלכה בטיחות בדרכים
בצעד נבון בטיחות בדרכים
בצעד זהיר ובטוח בטיחות בדרכים
חיוכים בדרכים תמונת הערכה
מקראת חיוכים בדרכים - רכה
אופניים לשועל אסתי עצמוני
חגיגה בשחור לבן אסתי עצמוני
התמרור ששאג צרח ולחש עצור
האח לרמזור המוצלח אסתי עצמוני
אסתי עצמוני מחברת ספרי לימוד
זהירות, בטיחות בדרכים
bottom of page