top of page

התמרור ששאג צרח ולחש עצור!

מדריך למורה לסדרת חיוכים בדרכים

מדריך למורה 

תצוגה דיגיטאלית של מספר עמודים למד"ל מפורט ובו מערכי שיעור לכל סיפור ל-לשבוע ימים.

התמרור ששאג צרח ולחש עצור חוברת למידה לגיל הרך

התמרור ששאג צרח ולחש עצור!

חוברת הלמידה - לתצוגה דיגיטלית של מספר עמודים מחוברת העבודה המטפלת במיומנויות למידה מגוונות כמו: מה במשבצת, תמונות ברצף, מבוכים, גזירה, הדבקה, עבודת יצירה. הסיפורים מתאימים לשעת סיפור, לפעילויות עם ההורים ביום המשפחה.

כריכת הסיפור התמרור ששאג צרח ולחש עצור

התמרור ששאג צרח ולחש עצור!

בסיפור "התמרור ששאג, צרח ולחש: עצור!" מתוארים באופן הומוריסטי מלכי החיות: האריה, הנשר, והנחש כאשר נתבקשו לשמש כתמרור "עצור"!
האריה הפחיד בשאגותיו, הנשר החריש אוזניים, והנחש בלחישותיו לא נשמע, והנהגים לא ידעו מתי לעצור.
איך פתרו חברי מועצת הבטיחות – שוּף הינשוף, מוּקי התוכי וגֶ'רי
הג'ירף (השַׁמגָרים) את הבעיה בכביש???

הוצאת בונוס יבנה  מו"ל סדרת חיוכים בדרכים ומפיץ ראשי לספר סימני דרך + הליכה כהלכה:טל': 08-9331170רשימת חנויות בהם נמצאים הספרים ומהם אפשר להזמין

 https://bonusbooks-shop.co.il/%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/

תמונה מהסיפור, עם האיורים והטקסטים הקליטים!

דף מהסיפור התמרור ששאג
bottom of page