top of page

הרישום לספר דיגיטאלי נעשה רק ממחשב שולחני
וכנגד קבלה עדכנית מבתי הספר שרכשו לכלל התלמידים את הספרים
כל שנה הרישום נעשה מחדש,  גם אם בשנה שעברה נרשמתם - נרשמים מחדש שוב!

שימו לב ל-3 השלבים

 יש לעשות את 3 השלבים יחד 

לא בהפרש של ימים ושעות!!! 

מי שלא ממלא כראוי את 3 השלבים  אנחנו לא חוזרים אליו !

וקראו היטב את כתב ההתחייבות לפני שאתם נרשמים.

1. שולחים קבלה עדכנית (באתר). 
2. ממלאים טופס הרשמה (באתר) שנדע מי אתם.
3. נרשמים (באתר) לקבלת ספר דיגיטאלי.

3. רק למעוניינים בספר דיגיטאלי - לוחצים על כריכת הספר אותו רכשתם, בתיבה שנפתחת - הירשמו

(נרשמים רק עם אימייל פרטי לא אימייל בי"ס/ציבורי) בהוצאה יפתח לנו לינק והודעה שנרשמתם - באמצעותו ורק איתו נוכל לחבר אותכם לספר.

מיד לאחר הרישום - אתם תקבלו הודעה שנדרשת הרשאה, או שקיים משתמש עם שם כזה, נכון החיבור לספר נעשה ידנית ואישית למורה, לאחר הבדיקה שלנו נחבר אותכם לספר ונודיע לכם שחוברתם.

בצעד ראשון כריכת הספר
כריכת הספר סימני דרך לכיתה א-ב מאת אסתי עצמוני
בצעד שקול כריכת הספר
הליכה כהלכה כריכת הספר

2. ממלאים פרטים אישיים רק לאחר ששלחתם קבלה 

תודה שנרשמתם נחזור אליכם בהקדם

1. קודם כל מצטיידים בקבלה עדכנית של השנה -

(רק קבלה! בקשו מהמזכירות)  (לא רשימת ספרי לימוד!). לחצו על האימייל למשלוח:   lemorbook@gmail.com

 

האימייל ייפתח אוטומטית - צרפו את הקבלה וכתבו מספר מילים שנזהה אותכם - כמו: סמל מוסד, שמכם, שם ביה"ס וכמובן הקבלה ושלחו.

לאתר נכנסים מאות אנשים מהארץ ומעולם ורבים נרשמים לאתר מבלי שאנחנו יודעים מיהם?

לכן הרישום הוא אישי, ורק למורים ובתי הספר שאנחנו נזהה אותם.

לנו אין מידע על כל בתי הספר שרכשו את הספרים היות והספרים נסחרים דרך מפיצים.

נוסח כתב ההתחייבות, קראו בעיון!

כתב ההתחייבות הוא תנאי הכרחי לשימוש בספר דיגיטלי. כתב ההתחייבות מוצג גם למטה לקריאה באופן ברור 

זכרו חתמתם על כתב ההתחייבות, זה מחייב אותכם ואת בית ספריכם מבחינה משפטית!

 

 באתר יש מעקב ותיעוד אחר כל נרשם וכל כניסה!

נחסום וננקוט באמצעים משפטיים, נגד כל משתמש שעושה שימוש לא חוקי בספר! 

כתב התחייבות לשימוש בספר דיגיטלי

לכניסה לספר לאחר שקיבלתם הרשאה יש מספר אפשרויות.

1. מהסרגל העליון מתחת לדף הספר יש שורה - כניסה לספר דיגיטאלי למורשים בלבד.

2. בדף הראשי מתחת לתמונת מצגת אינטראקטיבית יש 3 פסים צבעוניים לחיצה על שם הספר שאתם מלמדים.

3. כאן בדף ההרשמה לחיצה על כריכת הספר אותו אתם מלמדים גם תכניס אותכם לספר.

זכרו חתמתם על כתב ההתחייבות, זה מחייב אותכם ואת בית ספריכם מבחינה משפטית! (גם אם לא חתמתם זה מחייב אותכם לשמור על זכויות יוצרים של סופרים אומנים וכו')

קיבלתם ערכה גדולה ויפה של חומרים שאיתה אתם מסודרים לכל השנה - בחינם.

אבל - שימו לב! יש לנו מידע id - (ת"ז משתמש)  שזה אומר מעקב ותיעוד אחר כל נרשם וכל כניסה, מאיזה איזור, באיזה שעה גלש, באילו דפים צפה, כמה זמן שהה באתר, ועוד ועוד!

יותר ויותר מורים ומנהלים נתבעים, מי שמפר זכויות יוצרים יתבע. 

 כל מה שלא אתם הגיתם, לא אתם כתבתם, לא אתם השקעתם זמן כסף ומחשבה לייצר מסמך, מצגת, ציור או ספר,

אין לכם זכות לשתף, לפרסם, להעתיק, לשכפל, באופן אישי ובטח לא באופן ציבורי -  אלא רק לצרכים שקיבלתם מההוצאה!

לא נהסס לחסום בתי ספר, ולנקוט באמצעים משפטיים, נגד כל משתמש שעושה שימוש לא חוקי בספר! 

לאחר שנרשמתם
סרטון הדגמה קצר - איך להיכנס לספר דיגיטאלי

bottom of page