top of page
בצעד שקול.JPG

בצעד שקול
ספר לימוד בזה"ב לכיתות ב' או ג'
מאושר ע"י משרד החינוך

ניתן להזמין את הספרים ישירות מהוצאת למור 050-3937378

הספר "בצעד שקול" מיועד לתלמידי כיתות ב' ג' להוראת זהירות בדרכים.

בתי ספר שילמדו בספרים יקבלו בחינם : 

  • מדריך למורה להורדה - תינתן סיסמה.
  • תוכנית לימודים מפורטת.
  • קשר אישי עם המחברת אסתי עצמוני. 
1. לקבלת המד"ל ותוכנית לימודים, נא לשלוח להוצאת למור, אישור קנייה.
2. למידע על קבלת ספר דיגיטלי כנסו לעמוד הרשמה בבנר למעלה.
 
הספר בצעד שקול מאושר על ידי משרד החינוך וערוך על פי תכנית הלימודים:

מיועד לכיתות ב'-ג' ומנחה ומכוון באופן בסיסי הרגלי התנהגות בדרכים ושם דגש מיוחד על דיוק בחוקי הבטיחות וכלליו.

נושאי הלמידה בספר בצעד שקול מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות בבמגוון רחב של  דרכי למידה מגוונים, שירים, סיפורים מחורזים וקליטים, משחקים ועבודות יצירה לרוב בליווי איורים וצילומים צבעוניים.

הספר מחולק לשישה נושאים עיקריים::

  1. הדרך הבטוחה

  2. חציית כבישים

  3. ראות ונראות

  4. האופניים

  5. האוטובוס

  6. התמרורים

שימו לב - יצא לאור ספר החדש בשם "הליכה כהלכה" והוא מכיל בתוכו את הספר בצעד ראשון + ובצעד שקול.

הספר החדש מרהיב ביופיו, עשיר בפעילויות יצירה, טקסטים עשירים ומחורזים, והחומר הותאם לחיזוק הבנת הנקרא והקריאה דרך נושאים הקשורים לזה"ב. ספר זה ממשיך את הספר "סימני דרך" לכיתות א-ב. וגם אותו מלווה דמות הלמור!

מבהירה ומודיעה כי אין להעתיק  או לשכפל לתלמידים מהספרים בשום דרך. 

 קראו למטה את חוק זכויות יוצרים!

תצוגה דיגיטאלית להתרשמות

חזרה לאתר.JPG

שימו לב - הספר נפתח בכרטיסייה חדשה - בכדי לחזור לאתר לחצו למעלה על הריבוע האדום(סמל אתר חיוכים בדרכים) כפי שמוצג לכם בדוגמה שלהלן 

איור ספר פתוח
בצעד שקול בטיחות בדרכים לכיתה ב'
bottom of page