top of page

בית הספר של החופש הגדול

 הידעתם? אסתי עצמוני
היא היוזמת של תוכנית בית הספר של החופש הגדול !

ובזכותה, נפתרו ונחסכו להורים מאות שקלים.

בעבר עבדתי בהנהלת בנק, שם נהגו לשלם לעובדי הבנק משכורת 13 ו-14

חשבתי לעצמי למה שלא ייאמצו את הרעיון גם לעובדי ההוראה? ובכך להמשיך את שנת הלימודים בחודש נוסף שיהיה כולו חודש של כיף וחוויה כמו בקייטנה? כל מורה שתרצה, תוכל לעבוד חודש נוסף - ולקבל משכורת נוספת, (משכורת 13) ואז עלה הרעיון להציג את ההצעה ברשתות התקשורת, שזכו מיד לתמיכה ומענה, וכך ברגע אחד, עלה הפרוייקט של ביה"ס של החופש הגדול. 
בית הספר של החופש הגדול
תיעוד בית הספר של החופש הגדול 2013
bottom of page