top of page

ניתן להזמין את הספרים ישירות מהוצאת למור 050-3937378

 

"סימני דרך" מיועד לתלמידי כיתות א' ב', ומאושר כספר נלווה לתוכנית ללמוד תנועה.

בתי ספר רבים משלבים גם ללמוד תנועה וגם את הספר סימני דרך ובכך מעשירים

את הנלמד בצורה מקצועית ומהנה.

לתצוגה דיגיטאלית אשר עולה לקראת שנת הלימודים, גלגלו למטה.

 

בתי ספר שייכנסו לתוכנית ויציגו קבלה, יקבלו ערכה עשירה בחינם של חומרי למידה: 

  • תוכנית לימודים מפורטת בהתאמה לתוכנית ללמוד תנועה.

  • מדריך למורה להורדה - תינתן סיסמה.

  • דפי העשרה נוספים - תינתן סיסמה.