top of page

למצגת הליכה כהלכה לשיעור הראשון לחצו על התמונה

הליכה כהלכה שער

לינק למצגת כללי חצייה לחצו על התמונה. 

מצגת אינטראקטיבית ללימוד כללי חצייה בזה"ב בכיתות א-ב-ג המצגת מאפשרת להמחיש ע"ג הלוח אלמנטים חשובים בעזרת צבעי העיפרון שמובנים בה, להזיז אלמנטים עם "היד", להשמיע מוסיקה, לשחק במשחקים, לצפות בסרטונים ועוד ועוד, נא להיכנס רק ממחשב שולחני.
וכפי שידוע למידת זה"ב היא חובה במערכת ואין לזלזל בשיעורים אלו,  לינק למצגת בלחיצה על התמונה למטה.

מצגת כללי חצייה

מצגת לימוד משמעות צבעי הדרך בבטיחות בדרכים

מצגת אינטראקטיבית ללימוד כללי חצייה בזה"ב בכיתות א-ב-ג המצגת מאפשרת להמחיש ע"ג הלוח אלמנטים חשובים בעזרת צבעי העיפרון שמובנים בה, להזיז אלמנטים עם "היד", להשמיע מוסיקה, לשחק במשחקים, לצפות בסרטונים ועוד ועוד, נא להיכנס רק ממחשב שולחני.
וכפי שידוע למידת זה"ב היא חובה במערכת ואין לזלזל בשיעורים אלו,  לינק למצגת בלחיצה על התמונה למטה.

שער מצגת צבעי הדרך

שיר הלמור ללומדים בספר סימני דרך  או הליכה כהלכה, הלמור מלווה את התלמידים לאור כל הספר

הליכה כהלכה ספר המשך לספר סימני דרך, הוא מכיל בתוכו את הספר בצעד ראשון ואת הספר בצעד שקול ומטפל יפה בהבנת הנקרא, ובתי ספר רבים לוקחים אותו כחומר העשרה וחיזור הקריאה והכתיב לתלמידי כיתות ב-ג-ד
ובכך מעשירים את התלמידים גם בנוא חשוב בבטיחות בדרכים וגם בנושאי שפה.
הספרים: בצעד ראשון ובצעד שקול ממשיכים לעמוד גם בזכות עצמם.

הליכה כהלכה כריכת  הספר
כריכת הספר סימני דרך
סיפור בבינה מלאכותית
bottom of page