top of page

זה"ב, צילומים וחוייות למידה שנשלחו מבתי הספר וגני הילדים סביב ספרי אסתי עצמוני

לפעילויות וצילומים שנשלחו מבתי הספר לחצו על הלינק הבא:

ספרי לימוד בזהירות בדרכים
זהירות בדרכים לילדים

סרטון תצוגת כל ספרי הלימוד בהוצאת למור.

רוצים להתייעץ עם המחברת אסתי עצמוני - מוזמנים להתקשר ואפשר לשלוח הודעת וואטסאפ.אתר חיוכים בדרכים - אסתי עצמוני.

ספרי לימוד לילדים וערכות למידה לשבוע הבטיחות.https://www.estyazmoni.com/

ערכות יצירה לשבוע הבטיחות ולכל השנה.


Comments


bottom of page