• Admin

הליכה כהלכה זהירות בדרכים לכיתות ב'-ג'

הליכה כהלכה מאושר לכיתות ב'-ג' ע"י משרד החינוך לבתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי. דנאקוד 2-1235

הספר מלווה באתר נלווה, ובמדריך למורה שיינתן בחינם לבתי ספר שיכנסו לתוכנית.

התכנים נלמדים במכלול דרכי הוראה: שירים, פתגמים, משחקים, כתבי סתרים ועבודות יצירה וגזירה לרוב שמטרתם ללמד זה"ב בדרך מעניינת, מאתגרת, ואהודה על תלמידים ומורים. ייחודו שהוא מטפל גם בהבנת הנקרא.

את הספר מלווה דמות הַלֶּמור, אשר נבחר בשל זנבו ההדור בפסי שחור לבן המזכירים את פסי מעבר החצייה. הַלֶּמור מלווה את התלמידים במהלך השנה, דרכו מתוודעים לנושאי הלימוד, מפנימים ומגלים עניין בחומר. הַלֶּמור נרשם כסימן מסחרי!

בתי ספר אשר ירכשו לכיתותיהם את הספר, ישלח עותק לביה"ס.

להתרשמות מתצוגה מקדימה של דפים מהספר כנסו לעמוד "הליכה כהלכה" באתר: חיוכים בדרכים.0 צפיות

הוצאת למור:

estyazmoni@gmail.com

lemorbook@gmail.com

טל קווי: 09-7418651 

אסתי עצמוני: 050-3937378

הדר עצמוני:  052-8350359

אם אין מענה, שלחו הודעת וואטסאפ או אימייל 

%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%99%20%D7%A4%D7%95%

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני, אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, לאחסן במאגר מידע ובכל דרך, אלקטרונית, אופטית, מכנית או אחרת, כל חלק שהוא מהספרים או מהתוצרים באתר.

שימוש מפר מכל סוג הכלול באתר זה או הפרת זכויות יוצרים מהספרים אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת מהמחברת בכתב.

סעיף 47 לחוק זכויות יוצרים קובע: העושה שימוש ביצירה כגון: אחסון, סריקה, צילום, העתקה, הדפסה, שכפול וכו' ללא רשות בעל הזכויות בכתב, מפר זכויות יוצרים.
סעיף 56 א' לחוק זכויות יוצרים מסמיך את בית המשפט לפסוק ליוצר שזכות היוצרים שלו הופר, פיצויים בסכום של עד 100.000 ש"ח על כל הפרה בנפרד.
ועכשיו תעשו בעצמכם את חישוב הפיצויים שאתם תשלמו על הפרת זכויות יוצרים.
 הלמור מוגן בזכויות יוצרים ובסימן מסחרי

אתר זה נבנה ע"י אסתי עצמוני