top of page

"בצעד שקול" ספר לימוד בבטיחות וזהירות בדרכים לכיתות ב-ג בהוצאת לֶמוּר

הספר בצעד שקול מאושר על ידי משרד החינוך וערוך על פי תכנית הלימודים:

חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות ההתנהגות בדרכים של משרד החינוך.

הספר מיועד לכיתות ב-ג ומנחה ומכוון באופן בסיסי הרגלי התנהגות בדרכים ושם דגש מיוחד על דיוק בחוקי הבטיחות וכלליו.

ששת נושאי הלמידה בספר בצעד שקול מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות:

הדרך הבטוחה

חציית כבישים

ראות ונראות

האופניים

האוטובוס

התמרורים

לספר מדריך למורה מפורט במידע פדגוגי גם בהיבטים מקצועיים של תקנות התעבורה.

מחזק הבנת הנקרא היות והטקסטים מחורזים, קליטים, עם נופך של הומור ויצירה.

לצפייה בתצוגה דיגיטלית של הספר: https://heyzine.com/flip-book/189bf704d1.html
63 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page