עודכן ב: 17 נוב 2020

הספר בצעד שקול מאושר על ידי משרד החינוך וערוך על פי תכנית הלימודים:

חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות ההתנהגות בדרכים של משרד החינוך.

הספר מיועד לכיתות ב-ג ומנחה ומכוון באופן בסיסי הרגלי התנהגות בדרכים ושם דגש מיוחד על דיוק בחוקי הבטיחות וכלליו.

ששת נושאי הלמידה בספר בצעד שקול מועברים בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות:

 1. הדרך הבטוחה

 2. חציית כבישים

 3. ראות ונראות

 4. האופניים

 5. האוטובוס

 6. התמרורים

לספר מדריך למורה מפורט במידע פדגוגי גם בהיבטים מקצועיים של תקנות התעבורה.

מחזק הבנת הנקרא היות והטקסטים מחורזים, קליטים, עם נופך של הומור ויצירה.


עודכן ב: 17 נוב 2020

הספר בצעד זהיר ובטוח הוא ספר לימוד חווייתי בנושא זהירות בדרכים, לכיתות ג'-ד' ובכיתות ה' (ברמה קלה)

הספר כולל שירים סיפורים דפי עבודה, משחקים פעילויות לשון ופתגמים.

לספר בצעד זהיר ובטוח יש מדריך למורה מפורט.

הספר עוסק ב-5 נושאים מרכזיים:

 1. בצעד בטוח.

 2. הדרך

 3. התמרורים

 4. מתגלגלים

 5. האוטובוס

כל הטקסטים המופיעים בו נכתבו במיוחד לכל נושא, הטקסטים מחורזים וקליטים.

לצידם מופיעים איורים וצילומים במטרה לתווך בין נושאי הדרך לחומר הנלמד.


עודכן ב: 17 נוב 2020

הליכה כהלכה


הספר הליכה כהלכה להוראת זה"ב, מאושר לכיתות ב'-ג' ע"י משרד החינוך לבתי ספר ממלכתי וממלכתי דתי. דנאקוד 2-1235

הספר מלווה באתר נלווה, ובמדריך למורה שיינתן בחינם לבתי ספר שיכנסו לתוכנית.

התכנים נלמדים במכלול דרכי הוראה: שירים, פתגמים, משחקים, כתבי סתרים ועבודות יצירה וגזירה לרוב שמטרתם ללמד זה"ב בדרך מעניינת, מאתגרת, ואהודה על תלמידים ומורים. ייחודו שהוא מטפל גם בהבנת הנקרא.

את הספר מלווה דמות הַלֶּמור, אשר נבחר בשל זנבו ההדור בפסי שחור לבן המזכירים את פסי מעבר החצייה. הַלֶּמור מלווה את התלמידים במהלך השנה, דרכו מתוודעים לנושאי הלימוד, מפנימים ומגלים עניין בחומר. הַלֶּמור נרשם כסימן מסחרי!

להתרשמות מתצוגה מקדימה של דפים מהספר כנסו לעמוד "הליכה כהלכה" באתר: חיוכים בדרכים.

https://www.estyazmoni.com/khalcha

2 צפיות