top of page

תצוגות דיגיטאלית של ספרי לימוד - בטיחות בדרכים 

 לצופים במחשב נייח 
להלן תצוגה דיגיטאלית המציגה מספר עמודים להתרשמות,
שימו לב - הספר נפתח בכרטיסייה חדשה - בכדי לחזור לאתר לחצו למעלה בכרטיסיות הפתוחות -
על הריבוע האדום 
(סמל אתר חיוכים בדרכים) כפי שמוצג לכם בדוגמה שלהלן 

סרגל חיפוש

למורים מקצועיים, די בהצצה קטנה, בעיון בתוכן העניינים של הספר/ים בכדי לראות מהם הנושאים הנלמדים.

זיכרו! זה"ב לומדים מהמקצוענים בשטח ומספרים מקוריים, ייחודיים, עשירים בטקסטים מתחרזים, בשירים, מצגות, תוכניות לימודים ועוד...

החומר הלימודי המגוון - מניע את התלמידים ללמידה חווייתית  ומשמעותית - עם עובדות ועם ניסיון רב - לא מתווכחים! 

זיכרו חובה ללמד זה"ב בכיתות א' או ב', ובכיתות ה', בתי ספר רבים בחרו ללמד זה"ב בכל הכיתות. 

הספרים מחזקים קריאה והבנת הנקרא ועל הדרך תופסים 2 ציפורים במכה אחת!

 התצוגות של הספרים יעלו בחודש מאי - ששוטטו באתר והתרשמו ממכלול החומרים שבו

חִיּוּכִים בַּדְּרָכִים - אסתי עצמוני

הוצאת  לֶמוּר

ספרי לימוד בזהירות בדרכים

כריכת הספר בצעד שקול

בהוצאת לֶמוּר 

בטיחות בדרכים ספרי לימוד מאושרים

כריכת הספר הליכה כהלכה לכיתות ב-ג

בהוצאת לֶמוּר 

כריכת המקראה חיוכים בדרכים

בהוצאת בונוס

כריכת הספר מורה דרך

בהוצאת בונוס

מקראת חיוכים בדרכים

תצוגה דיגיטאלית של הסדרה ומה היא מכילה, שימו לב לא ניתן ללמד בחוברות ללא המקראה הם תלויים זה בזה.

זהירות בדרכים  ספרי לימוד לכיתה א-ב

כריכת הספר בצעד ראשון

בהוצאת לֶמוּר 

ספרי לימוד בטיחות בדרכים

כריכת הספר סימני דרך

בהוצאת לֶמוּר 

כריכת הספר בצעד נבון

בהוצאת לֶמוּר 

עלילות הולך רגל

בממלכת דרך

כריכת הספר בצעד זהיר ובטוח

בהוצאת לֶמוּר 

כריכת האח לרמזור המוצלח

תצוגה דיגיטאלית של הסיפור "האח לרמזור המוצלח!"

bottom of page