top of page

תצוגות דיגיטאלית של ספרי לימוד בנושאי בטיחות בדרכים
וכולם מאושרים ע"י משרד החינוך.

מורים שלום, היות ולא נשלחים ספרים לבתי הספר בשל עומס בדואר ישראל  וסיבות לוגיסטיות נוספות,

ומניסיון של שנים - למורים מקצועיים, די להם בהצצה קטנה, בעיון בתוכן העניינים של הספר/ים ובמספר דפים - בכדי לראות, להבין ולהתרשם מהספרים המוצגים.

זיכרו! זה"ב לומדים מהמקצוענים ובעלי ניסיון ומספרים מקוריים, ייחודיים, עשירים בטקסטים מתחרזים, בשירים, מצגות, תוכניות לימודים ומותאמים באופן מושלם לרמות השונות של התלמידים.

החומר הלימודי המגוון - מניע את התלמידים ללמידה חווייתית  ומשמעותית - עם עובדות ועם ניסיון רב - לא מתווכחים! 

הידעתם? חובה ללמד זה"ב בכיתות א' או ב', ובכיתות ה', בתי ספר רבים בחרו ללמד זה"ב בכל הכיתות. 

הספרים מחזקים גם קריאה והבנת הנקרא ובבתי ספר רבים משתמשים בספרים אלו כהעשרה לחיזוק קריאה והבנת הנקרא!

בעבר, כל הספרים של ספרי בצעד יצאו לאור דרך הוצאת רכגולד. ב-2019 הספרים עברו להוצאת למור.

מתחת לכל ספר (ראו למטה) נכתב בקצרצרה מידע והשוואה בין הספרים.

הייחוד של כל הספרים בטקסטים מתחרזים, קלים לקליטה, עם הומור בצידם, עשירים בדמיון פורה,

מלווים באיורים וצילומים צבעוניים להמחשת הנלמד.

הטקסטים קצרים ולא מעייפים, והלמידה בהם זורמת!!!

לכיתות הנמוכות א' ב' ג' יש גם תצוגה דיגיטאלית בחינם.

כל ספר מתאים ל-2 שכבות גיל בהתאם לבחירת המורים המלמדים והתאמתם לרמה של התלמידיהם. 

הצבעים של כריכות הספרים מתייחסות לשכבות הגיל השונות.

צהוב – ספרי לימוד בזהירות בדרכים לכיתות א-ב

ירוק -   ספרי לימוד בזהירות בדרכים לכיתות ב-ג

אדום -  ספרי לימוד בזהירות בדרכים לכיתות ג-ד

כחול - ספרי לימוד בזהירות בדרכים לכיתות ד-ה-ו

חִיּוּכִים בַּדְּרָכִים - אסתי עצמוני

הוצאת  לֶמוּר

ספרי לימוד בזהירות בדרכים

כריכת הספר בצעד שקול
 1. ספר עם טקסים מקסימים .

 2. קל יחסית יותר מהליכה כהלכה.

 3. פחות עמודים מהליכה כהלכה.

 4. יש תצוגה דיגיטלית. 

בטיחות בדרכים ספרי לימוד מאושרים

כריכת הספר הליכה כהלכה לכיתות ב-ג
 1. ספר זה מכיל בתוכו את הטקסטים היפים של בצעד ראשון + בצעד שקול

 2. הוא ספר המשך לספר סימני דרך.

 3. גם בו דמות הלמור ממשיכה ללוות את התלמידים.

 4. יש תצוגה דיגיטלית.

זהירות בדרכים  ספרי לימוד לכיתה א-ב

כריכת הספר בצעד ראשון
 1. קל יותר מסימני דרך.

 2. קצר יותר בעמודים.

 3. מלווים את הספר 2 דמויות אחי ורות.

 4. יש מצגות.

 5. יש תצוגה דיגיטלית.

 וזהירות בדרכים ספרי לימוד 

כריכת הספר סימני דרך
 1. ברמה קצת יותר גבוהה מהספר בצעד ראשון.

 2. יותר עמודים והמון עבודות יצירה.

 3. אתר מלווה עם סרטונים ומצגות.

 4. דמות הלמור החביב כולל שיר מלווה  - מלווה את התלמידים במהלך השנה.

 5. יש תצוגה דיגיטלית.

כריכת המקראה חיוכים בדרכים
 1. סדרת חיוכים בדרכים מגיעה ב-2 אפשרויות: 

 2. 1. בכריכה קשה ומהודרת.

 3. 2. בכריכה רכה המכילה בתוכה את כל 4 הסיפורים יחד.

 4.  הסדרה מיועדת להעשרת הנלמד. ומתאימה לח"מ.

 5. מומלץ להוסיף את הסדרה לספריות הכיתתיות, הגן, וספריות בית הספר.

בהוצאת בונוס יבנה

כריכת הספר מורה דרך
 1. הספר משלב בין תחבורה ואיכות הסביבה

 2. בספר זה לא כותבים בו. בהשוואה לספר בצעד נבון.

 3. קל יותר מהספר בצעד נבון.

 4. קצר יותר בעמודים ובפעילויות למידה.

בהוצאת בונוס יבנה

כריכת הספר בצעד נבון
 1. ספר מעולה, עשיר בטקסטים, ובפעילויות למידה ויצירה.

 2. ספר אקטיבי עם פעילויות גזירה וכתיבה במהלך כל השנה.

 3. מלמד ומכשיר את התלמידים את רזי עולם תעבורה בצורה חווייתית.

 4.  לפני כל פרק – יש משחק הנקרא גלגל הזה"ב.

 5. ספר זה ברמה קצת יותר גבוהה מהספר מורה דרך.

 6. יש בו עמודים רבים יותר מהספר מורה דרך.

כריכת הספר בצעד זהיר ובטוח
 1. ספר מקסים עם טקסטים נהדרים.

 2. החומר קולח, והתלמידים אוהבים ללמוד בו.

 3. לפני כל פרק יש משחק חביב שנקרא גלגל הזה"ב.

 4. יש מד"ל שיישלח כנגד קבלת רכישה.

כריכת הסיפור אופניים לשועל

תצוגה דיגיטאלית של הסיפור "אופניים לשועל"

סדרה של ארבעה סיפורים לכל סיפור מד"ל וחוברת עבודה ברמה קלה מאוד מומלץ להוסיף אותה כחומר עזר לסיפרי זה"ב בכיתות הנמוכות.

מתאימה לגנים ולח"מ

חגיגה בשחור לבן מסדרת חיוכים בדרכים

תצוגה דיגיטאלית של הסיפור "חגיגה בשחור לבן"

סדרה של ארבעה סיפורים לכל סיפור מד"ל וחוברת עבודה ברמה קלה מאוד מומלץ להוסיף אותה כחומר עזר לסיפרי זה"ב בכיתות הנמוכות.

מתאימה לגנים ולח"מ

כריכת האח לרמזור המוצלח

תצוגה דיגיטאלית של הסיפור "האח לרמזור המוצלח!"

סדרה של ארבעה סיפורים לכל סיפור מד"ל וחוברת עבודה ברמה קלה מאוד מומלץ להוסיף אותה כחומר עזר לסיפרי זה"ב בכיתות הנמוכות.

מתאימה לגנים ולח"מ

מקראת חיוכים בדרכים

תצוגה דיגיטאלית של הסדרה ומה היא מכילה, שימו לב לא ניתן ללמד בחוברות ללא המקראה הם תלויים זה בזה.

מקראה בלבד ובתוכה ארבעת הסיפורים של סדרת "חיוכים בדרכים" כתובה ברוח סיפורי המעשייה. מומלץ להוסיף אותה כחומר עזר לסיפרי זה"ב בכיתות הנמוכות.

מתאימה לגנים ולח"מ

כריכת הסיפור התמרור ששאג צרח ולחש עצור

תצוגה דיגיטאלית של הסיפור "התמרור ששאג צרח ולחש עצור!"

סדרה של ארבעה סיפורים לכל סיפור מד"ל וחוברת עבודה ברמה קלה מאוד מומלץ להוסיף אותה כחומר עזר לסיפרי זה"ב בכיתות הנמוכות.

מתאימה לגנים ולח"מ

bottom of page