top of page

 לרשותכם עטיפות חינם למחברת זה"ב חינם לכולם ב-2 פורמטים בצבע ובשחור
לבן  בקובץ פי.די.אף להורדה

רק דעו - כי ללמד זה"ב זאת אחריות מצילת חיים, ואי אפשר לקושש במשך שנה שלמה דפים מפה ומשם. יש ספרים לשנה שלמה שעברו את בדיקת משרד החינוך. עלותם זולה בהרבה מלשכפל דפי עבודה לתלמידים.
וזיכרו אין להעתיק ולצלם מהספרים אתם תתבעו והתביעה תהיה כואבת לכם ולמנהלי בתי הספר. מגיעים אלינו הורים עו"ד ומיידעים ומבקשים לייצג אותנו בתביעות!!! שימו לב!!!

 עטיפת חינם מחברת זהב לאורך לדף שער לקלסק

לחצו על התמונה והיא תפתח בקובץ  P.D.F להורדה

עטיפה לאתר בשחור לבן.JPG

 עטיפה חינם מחברת זהב לרוחב להדבקה על כריכת מחברת

 לחצו על התמונה והיא תפתח בקובץ  P.D.F להורדה עיצוב אסתי עצמוני.

עטיפת מחברת זה"ב לרוחב

 עטיפה חינם מחברת זהב לרוחב להדבקה על כריכת מחברת

 קובץ  P.D.F להורדה (מעצב הכריכה לא ידוע)

עטיפת מחברת זהב שחור לבן

יעלו בקרוב

כל הכריכות צילום מהאתר.JPG
bottom of page