top of page

חברים - האתר קורס מרוב מורים שנכנסים להורדת עטיפות בחינם למחברת!
לכן החלטנו להסיר אותם מהאתר -
ממליצים לכם ללמד בטיחות בדר
כים בצורה יעילה ואחראית.
תמורת כמה שקלים (פחות ממנת גלידה) למדו מספרים יפהפיים המאושרים ע"י משרד החינוך לצד ללמוד תנועה ועצמאים בשטח!
וזיכרו כל הזכויות שמורות אסור להעתיק מהספרים ומחומרים המוצגים באתר! 

תמונת כריכות כל הספרים
לוגו למור
bottom of page